Lịch sử đơn vị

DANH SACH GIÁO VIÊN TRƯƠNG THCS YÊN TRUNG

STT

Họ và tên

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Ghi chú

1

Trần Văn Hùng

GV.04123.022

hungmai123

 

2

Hoàng Thị Tho

thanhhoa.38.0474

9y3FXICL

 

3

Lại Thị Dịu

GV.04123.004

O2SpHBRl

 

4

Lại Văn Ninh

thanhhoa.38.0474

9y3FXICL

 

5

Bùi Thị Luyến

GV.04123.013

MUOn5PGV

 

6

Nguyễn Thị Nhung

GV.04123.009

duvpfZs9

 

7

Vũ Thị Hiền

GV.04123.016

itF3qIpf

 

8

Nguyễn Tiến Dũng

 

 

 

9

Nguyễn Văn Quân

GV.04123.017

ZhU4XRw8

 

10

Lưu Văn Sơn

GV.04123.010

gu1Gyflw

 

11

Lưu Vũ Thạch

GV.04123.001

GuRxnXVQ

 

12

Lại Thị Thu Hà

GV.04123.014

g3N6jvqs

 

13

Nguyễn Hữu Dũng

GV.04123.006

zUVHyxK6

 

14

Hoàng Văn Cường

GV.04123.008

n3OW5to8

 

15

Chu Văn Cường

GV.04123.025

Tn46kzAR

 

16

Lưu Vũ Chếnh

GV.04123.005

m0I3WZPL

 

17

Nguyễn Thị Thủy

GV.04123.003

A38yjMKQ

 

18

Lưu Thị Thúy

 

 

 


Giải toán trên mạng cùng VOlympic